1 month ago

Publikacja – szkolenia z rolnictwa

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

1 month ago

Publikacja – kursy z promocji

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://szkolenia-negocjacje.edu.pl/dofinansowanie-na- read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z prowadzenia rezentacji

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

1 month ago

Obwieszczenie – warsztaty z reklamy

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z transportu

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckaread more...

1 month ago

Publikacja – szkolenia z kodeksu cywilnego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://team-b read more...

1 month ago

Decyzja – kursy z logistyki

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)read more...